Jaume Llompart, Antoni

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1875
Prev. 19/09/1903
Def. 09/10/1924
Fou ordenat prevere dia 19.09.1903 Dia 04.02.1902 havia fet Títol de Patrimoni. Els primers anys exercí el ministeri en la parròquia nadiua fins que l’any 1905 fou nomenat Vicari in Capite de Randa. Participà a les oposicions de 1913 i li pertocà la Parroquia Rural de primera Clase de Randa. Darder J0041. HdC 1924, 382.