Jaume Vidal, Nadal

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1835
Prev. 19/09/1862
Def. 07/03/1914
Va fer Títol de Patrimoni dia 23.12.1859 i va ser ordenat prevere dia 19.09.1862. Dia 01.06.1868 cessa com Vicari de la parròquia de Calvià. Sembla si seria germà de l’anterior, al manco ambdós eren Adscrits en la parròquia de Sant Nicolau. BOBM 1914, 88. Darder J0063.