Juan Coll, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 16/08/1878
Prev. 19/09/1903
Def. 06/03/1940
Havia fet el Batxillerat a l’Institut d’Albacete abans de començar els estudis eclesiàstics al nostre Seminari. Fou ordenat prevere dia 19.09.1903. L’any 1902 Havia aconseguit el Benefici d’una Capellania en la parròquia de Sant Nicolau, capellania que regentà fins el 1906, que fou nomenat Rector de l’església de Son Rapinya. Participà a les oposicions de 1913 i obtingué la nova parròquia de Sa Vileta, que regentà tota la vida. Dia 15.07.1930, degut a la manca de salut, li fou donat, com Regent, Mn. Francesc Llinàs i Morey. L’any 1963 l’Ajuntament de Palma, en aquella barriada, li dedicà un carrer: Carrer del rector Juan”. BOBM 1940, 119. Darder J0110.