Llabrés Llull, Miquel

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1833
Prev. 22/05/1864
Def. 30/08/1915
Fou ordenat prevere, essent ja Beneficiat a la Seu, dia 22.05.1864 Restà tota la vida a la Seu. BOBM 1915, 355. AC 1593. Darder Ll0015.