Llambias Cabrer, Andreu

Tornar al llistat

Santanyí, 11/07/1843
Prev. 20/10/1873
Def. 11/08/1918
Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 20.10.1873. Exercí com Primatxer de la Seu i a les oposicions que hi va haver per aquest càrrec l’any 1899, fou part del tribunal examinador. Sens dubte tenia cura de la feligresia de La Real i dia 15.09.1888 comprà una part del Monestir a la Sra. Dona Joana Mª Terrassa i Mas, el 1891 en venia un tros a D. Joan Aguiló i Valentí, mentre que dia 21.06.1901 firmava escriptura de compra per a l’Església de Mallorca, amb permís del Sr. Bisbe. En la Rectoria de Santanyí hi ha una fotografia seva amb aquesta inscripció en la part de darrere “Donó algunos cuadros antiguos a esta Casa Rectoria y a la Iglesia parroquial, fundó dos aniversarios y la fiesta de Santo Domingo”. AC 1601. Sunyer 223. Darder Ll0062.