Llinàs Mateu, Miquel

Tornar al llistat

Inca, 18/09/1876
Prev. 20/09/1902
Def. 04/08/1947
Dia 30.05.1901 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 20.09.1902 quedà com Adscrit a la parròquia d’Inca però aviat passà com Vicari in Capite de Moscari. Era Mestre d’escola i fou un bon col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. El 1905 retorna a Inca com Vicari Cooperador. Quan el Rector Font es posà malalt el 1913, fou nomenat Regent fins el 1915, i Ecònem fins que prengué possessori el Rector Raió (1920), mostrant vertader zel pel temple del Senyor, refeu la capella del Sant Crist que fou beneïda el 1915. L’any 1920 fou nomenat Consiliari del Círcol d’Obrers Catòlics. Comprà un camp, que convertí en camp de futbol perquè els joves poguessin tenir un bon lloc d’esbarjo, que posteriorment fou anexionat al Col·legi dels Germans de La Salle. Treballà com Vicari fins el 1942, que es jubilà per malaltia. BOBM 1947, 273. Darder Ll0085.