Lliteras Barceló, Benet

Tornar al llistat

Porreres, 30/04/1874
Prev. 17/12/1898
Def. 09/09/1912
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898 Havia fet Títol de Patrimoni dia 11.10.1897. Començà l’exercici del ministeri anant d’organista a la parròquia d’Alcúdia. Prest retornà a Porreres i tenia cura de la feligresia de Son Mesquida, esmerçant gran activitat en l’enenyament del cant gregorià als preveres i al poble, sobretot la Missa de Angelis. Amplià estudis musicals amb Guillem Massot. Donava classes de piano i diferents persones feren la carrera. Compongué Himnes, Motets, el pasdoble Alcúdia i la marxa fúnebre Camino de la tumba que fou estrenada el divendres sant de 1912 i tocada en el seu enterrament BOBM 1912, 359; GEM VII, 390. Darder Ll0095.