Lliteras Caldentey, Antoni

Tornar al llistat

Son Servera, 01/01/1861
Prev. 19/12/1885
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere a Maó dia 19.12.1885 Havia fet Títol de Patrimoni dia 21.10.1882. Dia 08.08.1887 fou nomenat Vicari in Capite de Consell i dia 14.11.1902 retornava a Manacor, d’on en fou nomenat Vicari dia 01.10.1909. Esmerçà la seva vida servint la feligresia de Manacor. Col·laborà a l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. Darder Ll0096.