March Cerdà, Bartomeu

Tornar al llistat

Pollença, 24/05/1921
Prev. 27/05/1945
Def. 13/04/2007
Fou ordenat prevere dia 27.05.1945. Va participar en el Certamen presentant el nº 598 i 599. De 1945 a 1947 fou el Vicari in Capite del Port d’Alcúdia per passar al Port de Pollença, on hi restà fins el 1953.De 1953 a 1958 ecònom de Campos, per passar com Vicari a la parròquia de Sant Miquel, on després de les oposicions de 1962, n’esdevindria Rector, fins a la jubilació canònica el 1991. De 1986 a 1992 fou Vicari Episcopal de la zona I. Tingué part activa en la Comissió d’Assumptes econòmics, en les Confraries de Setmana Santa, Jutge Prosinodal, Arxiprest de Santa Eulàlia. BOBM 2007, 334-335. Reus I, 154. Darder M0070.