Marquès Ferrer, Magí

Tornar al llistat

Inca, 01/01/1855
Prev. 20/12/1879
Def. 11/02/1930
Fou ordenat prevere dia 20.12.1879 Dia 30.10.1876 havia fet Títol de Patrimoni. Del mes de Març del 1881 al mes d’Agost fou Vicari de Marratxí. Retornat a Inca, en el mes d’Octubre fou nomenat Vicari de la parròquia, càrrec que regentà fins dia primer d’Octubre de 1908, restant com Adscrit a la parròquia fins a la mort. Fou un bon col·laborador de l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. BOBM 1930, 91. Darder M0111. HdC 1930, 45.