Mas Vallespir, Joan

Tornar al llistat

Palma, 29/07/1881
Prev. 21/09/1912
Def. 08/07/1960
Després d’haver fet els estudis universitaris, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 13.07.1911 féu Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 21.09.1912. Era d’una família campanera que tenia la possessió de Ses Comunes Velles, quan la família passà a Palma, la vengueren i compraren la possessió de Son Gibert, en el terme de Marratxí. Quan es projectà la parròquia de Jesucrist Rei, al Vivero, regalà una part de Son Gibert perquè es pogués aixecar el nou temple i amb la venda dels solars restants, hi haguera diners per fer l’obra. Quan el Bisbe Hervàs parlà de fer un Seminari Nou, oferí el que restava de possessió per si podia ser útil al gran projecte, i així va ser. La seva vida ministerial començà en la barriada de Santa Catalina, essent nomenat Vicari d’aquella populosa parròquia. L’any 1918 fou nomenat Regent en la parròquia de Santa Creu, cessant d’aquest càrrec dia 26.01.1921. On més treballà fou com Visitador de les Germanes de la Caritat, càrrec que li fou confiat l’any 1939. Foren moltes les plàtiques que feu a les Germanes, guardades en els quaderns que guardaven diligentment, i encara més abundoses foren les almoines que repartí arreu, com bé comprovaren les Religioses Trinitàries, en les obres que feren al Molinar. Una vegada mort fou dut al Seminari, on fou vetllat en la capella dels seminaristes teòlegs i dia 9, malgrat la nova capella del Seminari no estàs acabada, allà fou soterrat, just baix del presbiteri, per especial concessió de la Santa Seu. Confer Revista Antorcha Nº 09, 1960. En la festa del Beat Joan d’Àvila de 1962, es colocà, a l’entrada del Seminari, la pintura a l’oli que havia fet la germana de la caritat Sor Maria Roig. Posteriorment el pintor Joan Miralles també féu una pintura. En el Certamen de 1966 es presentà el treball Ejemplaridad sacerdotal del Rdo. D. Juan Mas Vallespir, bienhechor insigne del Seminario [mecanografiat]. Darder M0324.