El passat 15 de gener, a l’església de Sant Felip Neri de Palma, durant la celebració de l’Eucaristia oficiada pel consiliari de l’Associació, el P. Antoni Cañellas, els membres de la Junta Rectora de l’Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma adquiriren el compromís de viure els valors de l’Evangeli i acceptar la voluntat de Déu en el compliment dels Estatuts de l’Associació i vetlar perquè es compleixin pel bé de la Santa Mare Església. Posteriorment els foren imposades les medalles a Bernat Riera com a president, Marisa Pérez com a vicepresidenta, Marta Pérez com a secretària, Mateu Ramonell com a tresorer i Rafel Massanet i Margalida Salvà com a vocals, davant els representants de les diferents Confraries de Palma que hi eren presents.

Campanyes