El passat dia 22 d’agost, memòria de la Mare de Déu Reina, el monestir de la Visitació de Santa Maria, de Palma, de monges saleses, es vestí de festa per celebrar els seixanta anys de vida consagrada de Sor Maria del Carme Salleras Juan, una de les religioses professes en el mateix monestir. L’acte se centrà en la concelebració de l’Eucaristia que presidí mossèn Joan Darder, canonge de la Seu i capellà del monestir. Hi assistiren els germans i altres familiars de Sor Maria del Carme, així com un nombrós grup de fidels i amics que ompliren l’església conventual. En el transcurs de la celebració, la germana, afavorida amb tants d’anys de consagració, renovà la seva professió religiosa en l’orde fundat per sant Francesc de Sales. Tots aquests anys que ara assoleixen “les noces de diamant” han transcorregut entre aquest monestir palmesà de les Saleses, uns anys donant suport a l’establiment de l’Orde de la Visitació de Santa Maria al Burundi, i uns altres a Madrid per, llavors, retornar a Mallorca i establir-s’hi definitivament. La festa acabà amb una estona de recreació fraterna en el parlador, un refresc i el repartiment de recordatoris.

Campanyes