La Catedral de Mallorca va acollir ahir la presentació d’Èxode 22, 20. Epistolari d’emigrants llombarders (1895-1933), amb la intervenció dels seus autors, Joan Nadal i Sebastià A. Adrover, i de Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca.

Aquesta obra ofereix molta informació que analitza la immigració viscuda al llarg dels anys per la gent del poble des Llombards i dels que hi estigueren implicats. A més, dona una visió del tema de la migració i posa de manifest una realitat humana i social que, encara ara, és present, preocupant i un repte constant que demana respostes valentes.

S’hi mostra com a finals del segle XIX i principis del XX es dona un fort fenomen de migració des de les Illes, el coneixement del qual ens arriba en aquesta obra per l’abundant documentació epistolar descoberta a l’arxiu de Mn. Miquel Clar (home de gran sensibilitat social, interès cultural i zel apostòlic).

El Sr. Bisbe, a la presentació, va apel·lar a “l’educació i l’hospitalitat” per ajudar en aquesta problemàtica, i recordà com des de Càritas es duu a terme un treball d’acompanyament a les persones amb mobilitat forçada, defensant els seus drets en origen, en trànsit i en destinació.

Fou tema comú en tots els intervinents a la presentació l’actualitat d’aquesta obra, ja que estam davant el fenomen de la mobilitat humana i per tant avui hem de parlar d’un nou Èxode, per això el títol és Èxode 22, 20: “No explotis ni oprimeixis l’immigrant, que també vosaltres vau ser immigrants al país d’Egipte”.

 

 

Campanyes