Bosch Rigo, Aleix

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1871
Prev. 01/01/1896
Def. 21/12/1931
Havia fet títol de Patrimoni dia 13.01.1896. Prevere 1896 A les Guies de 1904 i 1906 surt com Capellà Ecònom de Santa Teresa. Morí a Palma dia 21.12.1931 BOBM 1931 p. 363.