Rosselló Ferrer, Pere Aleix

Tornar al llistat

Manacor, 18/01/1865
Prev. 19/12/1891
Def. 05/09/1940
Dia 06.05.1890 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Restà al servei de la parròquia nadiua fins que dia 01.06.1892 rebia el nomenament de Vicari de Puigpunyent. Dia 08.07.1903 el Bisbe de Santa Fe (Argentina) certifica que va arribar a aquella diòcesi dia 09.10.1899, que ha exercit el ministeri a Casas, ha estat Vice párroco de Rosario, Rector dels pobles de San Gregorio i Sanurbano i que ara vol retornar a Mallorca. El 1918 fou nomenat Vicari de Son Servera. L’any 1923 retornà a Argentina, però el 1928 ja el trobam com prevere Adscrit a la parròquia de Manacor. BOBM 1940, 384. Fiol, 958. Darder R0450. HdC 1940, 49.