Salvà Serra, Guillem

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1858
Prev. 25/03/1882
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis primaris, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 24.05.1879 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 25.03.1882. Sens dubte exercia el ministeri a Puigpunyent, doncs dia 14.01.1902 fou nomenat Ecònom d’aquella parròquia i tant el 1904 com el 1906 ens diu que estava Adscrit a aquella parròquia. Darder S0111.