Garrigosa Garcias, Jacint

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1868
Prev. 27/05/1893
Def. 22/11/1905
Fou ordenat prevere dia 27.05.1893. Dia 13.01.1891 havia fet son Títol de Patrimoini. L’any 1896 fou nomenat Organista de la parròquia de Sant Nicolau, càrrec que regentà fins a la mort. BOBM 1905, 239. Darder G0156.